sällskap

Sällskap

 

Ett marsvin kan ej leva ensamt. Ett marsvin behöver en vänn! Och en kanin eller annat djur kan ej ersätta ett annat manrsvin. Vissa personer fattar inte detta och köper ett marsvin och tror att om man umgåt tillräckligt mycket med sitt marsvin så är det ok. Det är det inte, marsvin behöver någon som kan prata samma "språk".

marsvin och kaniner tillsammans?

Många tror också att en kanin och ett marsvin ka bo tillsammans. Detta kommer inte att funka för kaniner och marsin behöver olika pellets och om det blir bråk kan det bli farligt, kaninen är mycket större än marsviet och de kan skada varandra mycket. Det funkar inte heller för att de pratar inte samma "språk" Ett marsvin och en kanin kan vara tillsmmans om man håller koll på dem men bara under en kort stund, som lektid. Men ett marsvin behöver ett annat marsvin för at ha ett lyckligt och nyttigt liv.

Farligt utan vänn?

Det kan vara farligt för ett marsvin att bo ensam och ett marsvin kan dö av deprision som den kan få om den bor ensam eller om sin vän går bort. Om ett marsvins vän går bort så måste man snabbt skaffa ett nytt marsvin.

Marsvin är flock djur och de är gjorda för att bo i grupper.

Det är bra med två men bättre med flera olika partners.

Marsvin

för att de är bäst